Závesné frézy

Fréza na pne s hydraulickým pohonom pre zavesenie na stavebný stroj.

⦁ závesná fréza FZ 465 je určená k frézovaniu drevených pňov t.j. k odfrézovaniu nadzemnej a časť podzemnej časti.
⦁ stroj je navrhnutý pre zavesenie na hydraulický úchyt stavebného stroja vybavený upínacím zariadením
⦁ pre túto frézu ponúkame celú radu upínacích zariadení

Závesná fréza je určená k zaveseniu na hydraulický výložník stavebných strojov vybavený upínacím zariadením a odfrézovaniu drevených pňov, t j. frézovaniu nadzemných častí a podzemných častí max. –20 cm od úrovne terénu. Fréza musí byť pri činnosti vo zvislej alebo šikmej polohe 25 od zvislej osi.

Závesná fréza je určená k zaveseniu na hydraulické rameno stavebného stroja vybavený upínacím zariadením k frézovaniu nadzemných a podzemných častí pňa.

⦁ fréza je určená pre minimálne 3 t bagre
⦁ dokáže frézovať ľubovoľný priemer pňa
⦁ maximálny výkon je 0,6m3/hod

Závesná fréza s manuálnym ovládaním

Je určený na frézovanie nadrozmerných pňov v lesoch, záhradách, ale aj na verejných priestranstvách
⦁ Stroj je možné použiť na všetky druhy stromov s neobmedzeným priemerom kmeňa
⦁ Výkon stroja je cca 1 m³/hod

Závesná fréza s diaľkovým rádiovým ovládaním

⦁ fréza je určená k zaveseniu na trojbodový záves traktora
⦁ fréza je určená k frézovaniu drevených pňov t.j. k odfrézovaniu nadzemnej a časť podzemnej časti
⦁ Maximálny priemer pňov je neobmedzený

TOP