Drážkovače

Je určený na hĺbenie drážok v záhradách, parkoch, hracích plochách pre pokladanie závlah a inžinierskych sietí

  • Vytvára súvislú drážku s voliteľnou hĺbkou; šírka drážky je daná šírkou reťaze (100 mm).
  • Stroj je možné použiť v tuhej aj ílovitej zemi s výskytom drobných kameňov do hĺbky 50 cm.
  • Na prianie s lištou 60 cm + 100 €.
  • Výkopová rýchlosť sa pohybuje okolo 60 bežných metrov za hodinu v dobrej pôde

Je určený na hĺbenie drážok v záhradách, parkoch, hracích plochách pre pokladanie závlah a inžinierskych sietí.

  • Tento typ drážkovača je vybavený vlastným hydro - pojazdom, ktorý veľmi uľahčuje prácu v teréne. Pri práci slúži ako posuvná rýchlosť a je možné korigovať rýchlosť hĺbenia a kvalitu drážky v závislosti od terénu.
  • Vytvára súvislú drážku s voliteľnou hĺbkou; šírka drážky je daná šírkou reťaze (100 mm, 120 mm).
  • Stroj je možné použiť v tuhej aj ílovitej zemi s výskytom menších kameňov do hĺbky až 68 cm - na prianie (len výmena lišty a reťaze).

©2021. AGRIFARMI.SK | Dizajn a programovanie SITIC.SK

TOP