Drážkovače

Je určený na hĺbenie drážok v záhradách, parkoch, hracích plochách pre pokladanie závlah a inžinierskych sietí

⦁ Vytvára súvislú drážku s voliteľnou hĺbkou; šírka drážky je daná šírkou reťaze (100mm).
⦁ Stroj je možné použiť v tuhej aj ílovitej zemi s výskytom drobných kameňov do hĺbky 50 cm.
⦁ Na želanie s lištou 60 cm.
⦁ Výkopová rýchlosť sa pohybuje okolo 50 bežných metrov za hodinu v dobrej pôde

Je určený na hĺbenie drážok v záhradách, parkoch, hracích plochách pre pokladanie závlah a inžinierskych sietí
⦁ Tento typ drážkovača je vybavený vlastným hydro - pojazdom, ktorý veľmi uľahčuje prácu v teréne. Pri práci slúži ako posuvná rýchlosť a je možné korigovať rýchlosť hĺbenia a kvalitu drážky v závislosti od terénu.
⦁ Vytvára súvislú drážku s voliteľnou hĺbkou do 60 cm ; šírka drážky je daná šírkou reťaze (100mm, /120mm ).
⦁ Stroj je možné použiť v tuhej aj ílovitej zemi s výskytom menších kameňov do hĺbky až 68 cm /šírka 100 mm/ - na želanie (len výmena lišty a reťaze)

Drážkovač TR 120 H je stroj na tvorenie zvislej drážky do pôdy širokej 15 cm a hĺbke až 120 cm.
⦁ Nástrojom na vytvorenie drážky sú rezacie hroty upevnené na valčekovej reťazi, ktorá je do drážky spúšťaná hydraulickým ramenom. Uvoľnená zem je odvádzaná rezacími hrotmi na povrch, kde je usmerňovaná do boku pomocou šneku. Toto rameno je umiestnené na pásovom podvozku s plošinou na státie a ovládacím panelom obsluhy.
⦁ reťaz šírky 18cm /na želanie/

Drážkovač ATR 90 je konštruovaný ako nástavec na určité druhy nosičov s vonkajším hydraulickým okruhom.
⦁ je určený na hĺbenie drážok v záhradách, parkoch, hracích plochách

⦁ pre zakladanie rôznych káblových vedení, vodovodných hadíc a inžinierskych sietí

TOP